Política de privacitat

Compliment LOPD

Per mitjà d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades. Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua. A qualsevol moment pot Un. exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a l'adreça del titular dels fitxers. Pot trobar formularis per a l'exercici dels seus drets en el lloc web de l'Agència de Protecció de Dades.

El nostre fitxer de dades està donat d'alta sota la protecció de la Agència Espanyola de Protecció de Dades complint tots els requisits per tractar i mantenir les seves dades personals el més segurs possible.

Compliment LSSI

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Aquesta web opera sota el nom de Scraphouse, S.L., C/Notariat, 9. 08001 Barcelona amb CIF B65853756.

Privadesa

Existeix un fitxer de tractament de dades de caracter personal per a ús promocional intern el qual està inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de dades. Mai es proporcionaran o vendran aquestes dades a tercers. El responsable del fitxer és Scraphouse, S.L. Si desitja ser eliminat de la nostra base de dades o bé modificar els mateixos pot solcitarlo en aquesta adreça postal:


Notariat, 9. 08001 Barcelona
+34 936672640
info@scraphouse.es


Ús De Cookies

Per consultar l'ús de cookies a la nostra web segueixi el següent enllaç: uso de cookies